Zo evolueerde onze energiefactuur de afgelopen jaren

Zo evolueerde onze energiefactuur de afgelopen jaren
  • 20.08.2019, 14:08
  • Laatste update: 20.01.2020, 13:01
  • Kurt Deman
  • 2 min

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet ons land zijn energieswitch versnellen. Dat betekent voor de consument niet alleen kiezen voor meer hernieuwbare energie, maar ook inspanningen leveren om minder elektriciteit te verbruiken. We gingen eens kijken naar hoe ons verbruik het afgelopen decennium evolueerde en hoe zich dat vertaald zag in onze energiefactuur.

Gunstige evolutie

In 2009 verbruikte een Vlaams gezin gemiddeld 4.288 kilowattuur per jaar. In 2018 bedroeg het jaarverbruik 3.166 kilowattuur, goed voor een daling van ruim 26%. Belangrijke kanttekening daarbij is dat gezinnen met zonnepanelen het cijfer fors naar beneden helpen. Ze nemen veel minder elektriciteit af van het net, omdat ze ook gebruik maken van de stroom die hun zonnepanelen opwekken. Begin mei stond de teller in totaal op 378.939 installaties in Vlaanderen, samen goed voor een vermogen van 2.823 megawatt.

Andere factoren die een dalend energieverbruik bewerkstelligen zijn onder meer een betere woningisolatie en energiezuinige elektrische toestellen. Wat het gasverbruik betreft, daalde het gemiddelde jaarverbruik van 17.755 kilowattuur in 2009 tot 14.541 kilowattuur in 2018 (-18,1%). Energiezuinige boilers en de overstap op hernieuwbare alternatieven spelen hierin een cruciale rol.

Goed om weten is dat we vandaag vooral energie spenderen aan woningverwarming, de verwarming van sanitair, verlichting, koken, wassen, koelen en vriezen. We hebben dus al een mooie stap in de goede richting gezet, al rest er bij heel wat gezinnen nog altijd veel potentieel voor een lager energieverbruik.

Tip: Goedkope energietarieven vergelijken? Bekijk ze hier.

Stijgende heffingen en nettarieven

U zou kunnen denken dat onze energiefacturen dan ook collectief gedaald zijn, maar het omgekeerde blijkt waar. In mei 2019 betaalde u bij een verbruik van 3.500 kilowattuur met een tweevoudige meter 946,67 euro, terwijl u in januari 2015 amper 675,63 euro hoefde op te hoesten. We kijken dus op een stijging van 40%. Vooral de dure heffingen, belastingverhogingen en nettarieven lieten de stroomfactuur aandikken. Die evolutie heeft het effect van het gedaalde energieverbruik in de eindafrekening dus jammer genoeg grotendeels uitgevlakt. Dezelfde vaststelling geldt voor de aardgasfactuur: vandaag gemiddeld 1.163,65 euro versus 1.291,31 euro in januari 2015.

Besparen door te vergelijken

Het jammere is dat veel gezinnen ook sowieso meer betalen dan nodig. Met rationeel energieverbruik en energiegunstige renovaties kan u vaak nog enorm veel besparen en ook uw energiefactuur op tijd en stond vergelijken met het marktaanbod van de energieleveranciers is een slimme zet, die soms tot een paar honderd euro verschil in de jaarfactuur kan opleveren.

Tip: Ga hier na hoeveel u kunt besparen door te vergelijken!