HomepaginaAlles over energieprijzenWat is het capaciteitstarief?

Simuleer of je meer of minder betaalt met het capaciteitstarief

Sinds 1 januari 2023 past de VREG een nieuwe berekening toe voor de berekening van de nettarieven. Bij de berekening van de nieuwe nettarieven kijkt men ook naar de hoeveelheid elektriciteit die je tegelijk verbruikt. Ontdek hieronder of jij meer of minder betaalt met deze nieuwe berekening.

Wat is het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is geen bijkomende tarief, maar een nieuwe berekening die vanaf 1 januari 2023 wordt toegepast voor de berekening van een deel van de nettarieven. Dat zijn de kosten die je betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. De berekening van het capaciteitstarief verschilt indien je over een analoge of digitale meter beschikt. Het capaciteitstarief geldt voor elektriciteit, niet voor aardgas.

Waarom wordt het capaciteitstarief ingevoerd?

Door de invoering van het capaciteitstarief hoopt de VREG het elektriciteitsnet minder te belasten. Door de energietransitie, de overschakeling van fossiele- en nucleaire energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, neemt die belasting namelijk toe. De nieuwe nettarieven moet Vlaamse gezinnen aanmoedigen hun verbruik over de dag te spreiden waardoor het elektriciteitsnet niet overbelast geraakt.

Voor wie is het capaciteitstarief van toepassing?

Het capaciteitstarief was eerder al van toepassing voor grote bedrijven. Vanaf 1 januari 2023 splitst de VREG de bestaande netwerkkosten op in twee delen voor onder andere:

  • Alle gezinnen in Vlaanderen
  • Kleine bedrijven in Vlaanderen

De invoering van het capaciteitstarief is niet van toepassing voor huishoudens die van het sociaal tarief genieten. Op dit moment geniet 16% van de Vlaamse gezinnen van het sociaal tarief.

Capaciteitstarief is vanaf 1 januari 2023 van toepassing voor kleine gezinnen en berijven.

Hoeveel bedraagt het capaciteitstarief?

Hoeveel je betaalt voor het capaciteitstarief hangt af van je netbeheerder en is dus afhankelijk van je woonplaats. Vanaf 2023 betaal je voor 1 kW over heel Vlaanderen +/- volgende tarieven:

  • Op jaarbasis: 40.4 euro (exclusief btw)
  • Op maandbasis: 3.37 euro (exclusief btw)

Hoe kan je toch nog besparen op je elektriciteitsfactuur na de invoering van het capaciteitstarief?

Heb je een digitale meter, dan bestaat de kunst erin je verbruik doorheen de tijd zoveel mogelijk af te vlakken. Anders gezegd: probeer zoveel mogelijk verbruikspieken te vermijden. Daarnaast loont het zeker de moeite om ook nu energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Maak snel en eenvoudig een energievergelijking via onze vergelijkingstool.

Waar is het capaciteitstarief van toepassing?

In landen zoals Nederland, Noorwegen, Spanje en Italië betalen gezinnen en kleine bedrijven al een capaciteitstarief. Bij ons bepalen verschillende energieregulatoren of de nieuwe nettarieven er komen. Welke energieregulator verantwoordelijk is, hangt af van je woonplaats:

  • Vlaanderen: In Vlaanderen voert de VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) een capaciteitstarief in op 1 januari 2023.
  • Wallonië: In Wallonië bekijkt de CWaPe (de Waalse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) een hervorming voor gezinnen en kleine bedrijven wat betreft de invoering van het capaciteitstarief.
  • Brussel: In Brussel besliste Brugel, de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijzen, al om een (beperkt) capaciteitstarief in te voeren.

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Hoe berekent de VREG je capaciteitstarief? De berekening van het capaciteitstarief hangt er vanaf of je over een digitale meter of analoge meter beschikt. Voor huishoudens met een digitale meter wordt het capaciteitstarief berekend op basis van het piekvermogen.

Vrouw bekijkt de invloed van het capaciteitstarief op haar woning.

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend bij een digitale meter?

De digitale meter meet je elektriciteitsverbruik per kwartier in kWh. Tijdens dit kwartier neem je niet altijd evenveel elektriciteit van het net af waardoor er hogere en lagere pieken in elektriciteitsverbruik zijn. Het gemiddelde verbruik gedurende vijftien minuten noemen we het kwartiervermogen (in kW). De maandpiek is gelijk aan het hoogste kwartiervermogen in één maand.

Voor het capaciteitstarief berekent de netbeheerder elke maand opnieuw het gemiddelde van de 12 laatste maandpieken. Stel dat je gemiddelde maandpiek voor een bepaalde maand lager ligt dan 2.5 kW, dan rekent de VREG voor die maand een minimumbedrag aan. Dat minimumbedrag komt overeen met een maandpiek van 2.5 kW.

Wil je zelf je capaciteitstarief zelf berekenen? Koppel hiervoor eerst je digitale meter. Via je persoonlijke ruimte koppel je eenvoudig je digitale meter.

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend bij een analoge meter?

Een analoge meter registreert geen (verbruiks)pieken. Daardoor berekent men het capaciteitstarief niet a.d.h.v. het piekvermogen. De berekening splitst men op in twee delen:

  • Vast bedrag: Een analoge meter registreert geen verbruikspieken. Daardoor wordt het capaciteitstarief voor een analoge meter niet berekend aan de hand van je maandpieken. Daarom rekent men een vast bedrag aan dat overeenkomt met een maandpiek van 2.5 kW. Voor een doorsnee gezin bedraagt dat vast bedrag jaarlijks ongeveer 101.00 euro (exclusief btw).
  • Bedrag berekend op basis van je elektriciteitsverbruik (kWh): Je elektriciteitsverbruik verkrijg je door het aantal kilowatt (kW) te vermenigvuldigen met de tijd in uren dat je (een toestel) gebruikt. Een stofzuiger van 1100 watt verbruikt bijvoorbeeld gedurende een half uur 0.55 kWh(1.1 kilowatt x ½ uur).

Het verbruikstarief is duurder voor mensen met een analoge meter

Een deel van de netkosten bij huishoudens met een analoge meter wordt betaald aan een vast bedrag dat overeenkomt met een verbruik van 2.5 kW. Het andere deel van de netkosten betaal je op basis van je verbruik (in kWh). De kost die je betaalt per kWh bij een analoge meter ligt hoger.

Uit cijfers van de VREG blijkt dat je in november 0,59 euro betaalde voor 1 kWh.

Wat is het verschil tussen vermogen (kW) en verbruik (kWh)?

Het vermogen van een toestel drukt men vaak uit in watt (W) of kilowatt (kW). Dit vermogen is de snelheid waarmee een huishoudelijk toestel energie verbruikt. Stel dat je een stofzuiger van 1100 W een halfuur gebruikt, dan heb je in totaal 0,55 kWh (kilowattuur) aan elektriciteitsverbruik. Voor elke kWh dat je verbruikt, betaal je een bedrag aan je energieleverancier. Bij de berekening van het capaciteitstarief kijkt men naar je piekvermogen. Als je veel toestellen tegelijkertijd gebruikt dan verbruik je veel energie (elektriciteit) om al deze apparaten optimaal te laten functioneren. Veel elektriciteitsverbruik op een bepaald moment in de dag zorgt voor een grotere piek, waardoor het maandelijks gemiddelde ook hoger ligt.

Verdwijnt het nachttarief?

Het onderscheid dag- en nachttarief verdwijnt met de invoering van het capaciteitstarief op 1 januari 2023 enkel voor de distributienettarieven. Je geniet dus niet meer van een voordeel en betaalt hetzelfde tarief tijdens de nacht, dag en het weekend. Het regime dag/nacht blijft wel behouden voor de energiekosten. Deze kosten vormen samen met de distributienettarieven en andere heffingen het totale bedrag op je energiefactuur.
Het onderscheid tussen het dag- en nachttarief voor de energiekosten blijft enkel van toepassing bij producten waarbij je momenteel ook van dit voordeel geniet.

Het capaciteitstarief voor mensen met zonnepanelen

Zonnepanelen of een thuisbatterij zijn een ideale manier om je maandpieken af te vlakken.Dat neemt niet weg dat je ook hier je energieverbruik beter spreidt doorheen de dag. Van zodra je zonnepanelen geen elektriciteit opwekken, zoals ‘s avonds, neem je namelijk ook elektriciteit van het net af. Als je dan plots als je huishoudelijke toestellen laat werken, zal ook jouw maandpiek de hoogte inschieten.

Zonnepanelen op dag helpen invloed capaciteitstarief te verminderen

Bereken eenvoudig je capaciteitstarief

Via je persoonlijke ruimte hou je gemakkelijk je persoonlijke energieverbruiken bij. Maak via onderstaande knop vlot een account aan en bereken je energieverbruik correct.