HomepaginaGebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Mijnenergie is een onderdeel van DPG Media NV dat op haar beurt deel uitmaakt van DPG Media Group.

Gebruik van cookies

Onze website gebruikt “cookies”. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van jouw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. “cookies” worden gebruikt om een opvolging te kunnen doen over de pagina die worden geraadpleegd en hoe ze geraadpleegd, voor puur statistische doelstellingen, om het gebruiksgemak van de website te verbeteren en voor advertentie doelstellingen. Zij laat in geen geval toe je te identificeren.

Algemeen

De diensten ter beschikking op deze site worden je gratis aangeboden. Mijnenergie geeft informatie over het aanbod van energieleveranciers en maakt het mogelijk om het aanbod van deze leveranciers vrijblijvend met elkaar te vergelijken. Voor de energieleveranciers die partner zijn, laat Mijnenergie je toe om via links naar de websites van de partners in te gaan op hun verkoopaanbod. Mijnenergie.be is geen contractpartij bij genoemde transacties. Ingeval je beslist met één van de partners een contract voor elektriciteit of gas af te sluiten ontvangt Mijnenergie van de betreffende energieleverancier een commissie.

De volgende energieleveranciers zijn partners van Mijnenergie :

 • Bee (enkel industriële verbruikers)
 • Elegant
 • Enbro (enkel industriële verbruikers)
 • Eneco
 • Energie.be
 • Engie-Electrabel
 • Luminus
 • Mega
 • Octa+
 • Scholt Energy (enkel industriële verbruikers)
 • TotalEnergies

Het gebruik van deze site is onderworpen aan volgende voorwaarden:

Mijnenergie handelt niet als agent tussen jou en de energieleverancier. Zij kan in geen enkel geval betrokken worden bij latere contractuele onderhandelingen, noch aansprakelijk gesteld worden voor het contract van elektriciteits- en gasvoorziening dat afgesloten wordt tengevolge van het gebruik van haar diensten.

Draagwijdte van de informatie die de website bevat

De berekende prijzen geven enkel een indicatie van het bedrag van jouw jaarlijkse factuur. Enkel een formeel contract tussen jou en de leverancier van jouw keuze, kan deze prijzen, alsook de rechten en verplichtingen tussen beide partijen definitief vastleggen.

Niets in deze site kan beschouwd worden als een aankoop- of verkoopofferte voor elektriciteits- en gasvoorziening, noch om een contract vast te leggen.

Mijnenergie vergelijkt het aanbod van energieleveranciers rekening houdend met de informatie die wordt ingevoerd door de gebruiker in het vergelijkingsformulier. Voor partners worden altijd de producten opgenomen die actief gecommercialiseerd worden via vergelijkingssites. Om de gebruiker toe te laten na te gaan hoe zijn huidige leverancier zich positioneert in de vergelijker, worden van de niet-partners de producten getoond, indien de gebruiker deze leverancier kiest als huidige leverancier. Een overzicht van de partners kan hierboven gevonden worden.
De resultatenpagina toont de producten en leveranciers in oplopende volgorde van prijs. Indien gekozen wordt voor gas en elektriciteit bij dezelfde leverancier, zullen de prijs voor gas en elektriciteit samengeteld worden. De gebruiker kan zelf de volgorde aanpassen naar aflopend. De gebruiker kan de lijst filteren op aspecten zoals vast/variabel, enkel groene energie, enz. De gebruiker krijgt de keuze om een vergelijking te maken gebaseerd op 2 verschillende methoden, namelijk ten eerste gebaseerd op de standaard methodologie of ten tweede gebaseerd op de toekomstige waarden op de termijnmarkt. De methode op basis van de standaard methodologie is aanbevolen en wordt ondersteund door de CREG. Mijnenergie.be heeft hiervoor het CREG label kwaliteitslabel ontvangen. Daarnaast heeft de gebruiker indien hij dat wenst ook de mogelijkheid om een vergelijking te maken op basis van de toekomstige waarden op de termijnmarkt. Hiervoor is het CREG kwaliteitslabel niet van toepassing. Meer info over deze tweede methodologie vind je op de site van de VREG www.vreg.be. De vermelde prijzen op deze site van Mijnenergie, worden continu bijgewerkt. Voor de standaardmethode van vergelijken gebeurt dit op basis van de ontvangen prijzen van de verschillende leveranciers alsook de distributie-, transportprijzen, en het bedrag van de taxen die op de dag van vandaag beschikbaar zijn. Voor de methode gebaseerd op de toekomstige waarden op de termijnmarkt worden de prijzen aangepast op basis van de prijzen op de website van de VREG die op de dag van vandaag beschikbaar zijn. Voor de wkk bijdrage en de groene bijdrage wordt gebruik gemaakt van de meest recente info beschikbaar op de tariefkaart van de leverancier. De informatie over groene energie is getoond op productniveau en is ofwel 100% ofwel 0% groen. De bijkomende fee voor producten die groen gemaakt kunnen worden wordt getoond in de details tab als optioneel. Als bij het filter “Groene energie” gekozen is voor “100% groen” dan wordt het product getoond met de prijs van groene energie inbegrepen.

Wanneer de verbruiksperiode minder of meer dan 12 maanden telt, kan de gebruiker de betrokken periode ingeven zodat het systeem het verbruik kan extrapoleren naar één jaar op basis van de referentieperiode en het bijhorend RLP-profiel gepubliceerd door Synergrid (http://www.synergrid.be). De injectie wordt geëxtrapoleerd naar één jaar op basis van de referentieperiode en een standaardprofiel van het rendement van zonnepanelen over het jaar.

Om onnodige complexiteit te vermijden en omdat het zeker over meer dan 90% van de gevallen gaat, maakt Mijnenergie.be de assumptie voor de particulieren in Vlaanderen dat de simulatie over het domicilieadres gaat en stelt geen vraag m.b.t. het al of niet domicilieadres. Deze assumptie heeft geen enkele impact op het weergegeven klassement aangezien dat deze taks een gereguleerde kost is die gelijk is bij alle leveranciers.

Hoewel Mijnenergie zich verbindt om de gegevens te voorzien die ze actueel en exact acht, kan ze niet garanderen dat deze site volledig is en dat alle informatie adequaat, exact en compleet is. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele fout, direct of indirect, tengevolge van het gebruik van informatie voorzien op deze site die incorrect of niet volledig is.

Mijnenergie heeft geen enkele invloed op de beslissing van de energieleveranciers om een contractvoorstel te doen, noch op het gevolg dat ze geven aan aanvragen voor contractvoorstellen die ze ontvangen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval de leveranciers geen gevolg geven aan je aanvraag of een lopend voorstel annuleren.

Je bent eraan gebonden alle noodzakelijke voorzorgen te nemen om te garanderen dat de gegevens die je aan Mijnenergie communiceert correct en eerlijk zijn.

Bescherming van de intellectuele rechten op deze site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name - doch niet uitsluitend - over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mijnenergie of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.