Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Gebruik van cookies
Onze website gebruikt "cookies". Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. "cookies" worden gebruikt om een opvolging te kunnen doen over de pagina die worden geraadpleegd en hoe ze geraadpleegd, voor puur statistische doelstellingen, om het gebruiksgemak van de website te verbeteren en voor advertentie doelstellingen. Zij laat in geen geval toe u te identificeren.

Algemeen
De diensten ter beschikking op deze site worden u gratis aangeboden. Voor de leveranciers die partner zijn, biedt mijnenergie de mogelijkheid om rechtstreeks via het platform online een contract te regelen. Het contract wordt aangegeaan met de partner. en niet met mijnenergie. Ingeval u beslist met één van de partners een contract voor elektriciteit of gas af te sluiten ontvangt DPG Media Services NV van de betreffende energieleverancier een commissie.

De volgende energieleveranciers zijn partners van DPG Media Services NV :

 • Antargaz
 • Bee (enkel industriële verbruikers)
 • Engie-Electrabel
 • Elexys (enkel industriële verbruikers)
 • Eneco
 • Energie 2030
 • Essent
 • Lampiris
 • Luminus
 • Mega
 • Octa+
 • Total Power & Gas (enkel professionele verbruikers)
 • Vlaamse Energieleverancier

Het gebruik van deze site is onderworpen aan volgende voorwaarden:

DPG Media Services NV handelt niet als agent tussen U en de energieleverancier. Zij kan in geen enkel geval betrokken worden bij latere contactuele onderhandelingen, noch aansprakelijk gesteld worden voor het contract van elekcticiteits-en gasvoorziening dat afgesloten wordt tengevolge van het gebruik van haar diensten.

Draagwijdte van de informatie die de website bevat
De berekende prijzen geven enkel een indicatie van het bedrag van uw jaarlijkse factuur. Enkel een formeel contract tussen U en de leverancier van uw keuze, kan deze prijzen, alsook de rechten en verplichtingen tussen beide partijen definitief vastleggen.

Niets in deze site kan beschouwd worden als een aankoop- of verkoopofferte voor elektriciteits- en gasvoorziening, noch om een contract vast te leggen.

DPG Media Services vergelijkt van leveranciers die actief zijn op de elektriciteits- en gasmarkt in België de producten die actief gecommercialiseerd worden voor nieuwe klanten via vergelijkingssites, rekening houdend met de informatie die wordt ingevoerd door de gebruiker in het vergelijkingsformulier.
De resultatenpagina toont de producten en leveranciers in oplopende volgorde van prijs. Indien gekozen wordt voor gas en electriciteit bij dezelfde leverancier, zullen de prijs voor gas en electriciteit samengeteld worden. De gebruiker kan zelf de volgorde aanpassen naar aflopend. De gebruiker kan de lijst filteren op aspecten zoals vast/variabel, enkel groene energie, enz. De vermelde prijzen op deze site van DPG Media Services NV, worden continu bijgewerkt op basis van de ontvangen prijzen van de verschillende leveranciers alsook de distributie-, transportprijzen, en het bedrag van de taxen die op de dag van vandaag beschikbaar zijn. Voor de wkk bijdrage en de groene bijdrage wordt gebruik gemaakt van de meest recente info beschikbaar op de tariefkaart van de leverancier. Voor de bepaling van het percentage groene energie wordt gebruikt gemaakt van de wettelijke definitie van groene energie, waarbij de leverancier zich engageert voor het type product het volledig verkochte volume te dekken door certificaten van oorsprong.

Hoewel DPG Media Services NV zich verbindt om de gegevens te voorzien die ze actueel en exact acht, kan ze niet garanderen dat deze site volledig is en dat alle informatie adequaat, exact en compleet is. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele fout, direct of indirect, tengevolge van het gebruik van informatie voorzien op deze site die incorrect of niet volledig is.

DPG Media Services NV heeft geen enkele invloed op de beslissing van de energieleveranciers om een contactvoorstel te doen, noch op het gevolg dat ze geven aan aanvragen voor contractvoorstellen die ze ontvangen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval de leveranciers geen gevolg geven aan uw aanvraag of een lopend voorstel annuleren.

U bent eraan gebonden alle noodzakelijke voorzorgen te nemen om te garanderen dat de gegevens die U aan DPG Media Services NV communiceert correct en eerlijk zijn.

Bescherming van de intellectuele rechten op deze site en zijn inhoud
Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name - doch niet uitsluitend - over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van DPG Media Services NV of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Terug naar Home