Hoe de energiefactuur voor elektriciteit en aardgas lezen?

Wat moet u weten om de inhoud van uw energiefactuur goed te begrijpen

Het totaalbedrag van uw factuur bestaat uit 3 componenten (prijsposten):

Deze drie posten staan ook zo apart vermeld op uw factuur.

1ste component - “Energieprijs”

Dit is het bedrag dat uw energieleverancier factureert voor de aankoop van elektriciteit / gas. Dit bedrag is berekend op basis van de verbruikte energie.

De “Energieprijs” wordt vrij bepaald door elke leverancier.

Deze post bevat :

  • het jaarlijks abonnement (indien van toepassing)
  • de kWh-prijs
  • enkel voor elektriciteit: de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de door de overheid opgelegde aankopen van “Groenestroomcertificaten” en, enkel in Vlaanderen, “Warmtekrachtkoppelingcertificaten”. Dit bedrag wordt opgenomen onder de term “Bijdrage voor hernieuwbare energie (+ WKK)”.

Deze post bedraagt ongeveer 50% van het totaalbedrag van uw factuur voor elektriciteit en +/- 60% voor gas.

2de component - “Nettarieven”

Dit is het bedrag dat u betaalt voor het transport en distributie van de energie tot uw woning/bedrijf. Dit bedrag wordt bepaald door de netbeheerder (ook soms Intercommunale genoemd) en door de energieleverancier aan hem overgemaakt.

De nettarieven van de betrokken netbeheerder worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en de Gas (CREG) en zijn dezelfde voor elke energieleverancier in zijn gebied. In principe zijn deze nettarieven vast gelegd voor een volledig kalenderjaar.

Het bedrag voor distributie- en transportkosten wordt berekend op basis van uw verbruik.

3de component - “Heffingen”

Dit is het bedrag dat wordt bepaald door de overheid en door de energieleverancier wordt teruggestort.

Voor elektriciteit en aardgas is dit bedrag altijd gelijk voor alle leveranciers.

Dit bedrag wordt berekend op basis van uw verbruik.

Conclusie

Om offertes van elektriciteit en gas (van leveranciers, groepsaankopen, …) met elkaar te vergelijken moet u zich enkel op de “Energieprijs” baseren en niet op het vermelde totaalbedrag.

De twee andere componenten worden immers niet door de energieleveranciers zelf bepaald en het is mogelijk dat de offerte nog niet de meest recente opgelegde tarieven voor “Nettarieven” en “Heffingen” bevat.