MIJN persoonlijke ruimte
Wedstrijd
Win 1 jaar
GRATIS elektriciteit
Intercommunale opzoeken
Contactgegevens (telefoon, adres, email,...) terugvinden
Verhuis
Regel uw verhuis van uw oud naar uw nieuw adres met uw leverancier

FAQ energie - Veel gestelde vragen

Veranderen van energieleverancier
• Is er risico dat ik zonder energie val als ik van energieleverancier verander ?
• Moet ik mijn huidige leverancier verwittigen als ik van leverancier verander ?
• Mag ik een nieuw leverancier kiezen zelfs als ik de einddatum van mijn huidig contract niet ken ?
• Heeft het veranderen van leverancier gevolgen voor mijn installatie / meter ?
• Ik verbruik aardgas en elektriciteit, kan ik verschillende leveranciers kiezen voor beide ?
 
Wat moet ik doen als ik verhuis
• Ik heb nog geen leverancier. Moet ik een contract sluiten met een leverancier als ik verhuis ?
• Ik heb al een leverancier. Moet ik mijn leveringscontract vernieuwen als ik verhuis ?
• Ben ik verplicht om het leveringscontract van de vorige bewoner van mijn nieuwe woning over te nemen ?
 
Algemeen
• Wat is de rol van de leveranciers en wat is de rol van de intercommunales in de vrijgemaakte markt ?
• Kan de kwaliteit van mijn elektriciteit- en aardgasvoorzieningen variëren naargelang de leverancier die ik kies ?
• Wie moet ik verwittigen in geval van panne of problemen met mijn elektriciteit- en/of aardgasmeter ?
• Wie moet ik contacteren als ik mijn elektricsche of aardgasinstallatie wil veranderen of aanpassen ?
 
De vrijmaking van de elektriciteit- en aardgasmarkt
• Wat is het doel van het vrijmaken van de elektriciteit- en aardgasmarkt ?
• Wat verstaat men onder Standardleverancier ?
• Ben ik verplicht een leverancier te kiezen ?
• Hoe is de elektriciteitsprijs samengesteld ?
• Hoe is de aardgasprijs samengesteld ?
• Wat is groene elektriciteit ?
• Wie komt mijn metergegevens opnemen ?