Ga naar inhoud

FAQ energie - Veel gestelde vragen

Veranderen van energieleverancier

Helemaal niet! In de vrije markt blijft uw aansluiting op het distributienetwerk beheerd en onderhouden door uw intercommunale. U blijft bij uw oude leverancier zolang de wissel niet helemaal in orde is. Daardoor hebt U de zekerheid dat U zoals altijd van elektriciteit en aardgas blijft voorzien

Nee! Uw nieuwe leverancier zal de nodige stappen ondernemen om uw huidige leverancier te verwittigen

Absoluut! De wet op het afschaffen van de verbrekingsvergoeding is nu van kracht (sinds 13/09/2012) waardoor de energieleveranciers geen verbrekingsvergoeding meer mogen aanrekenen aan klanten die hun contract vóór de voorziene einddatum stopzetten. Men hoeft enkel nog rekening te houden met een minimum opzegtermijn van 1 maand.
Let op, deze wet is van toepassing voor alle "Particulieren" en voor "Professionelen" met een jaarlijks verbruik kleiner of gelijk aan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas.

Bij "Professionelen" met een totaal jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas, is deze wet NIET van toepassing en ze moeten nog altijd de voorziene opzegtermijn alsook de eventuele einddatum van hun lopend contract respecteren. De einddatum van het huidig contract is meestal vermeld op de jaarlijkse afrekeningfactuur of op de voorschotsfacturen (tussentijdse facturen)!

Veranderen van leverancier heeft geen enkele invloed op uw installatie. U blijft verbonden met hetzelfde netwerk, dat beheerd en onderhouden wordt door uw intercommunale en U blijft voorzien van elektriciteit en aardgas zoals gewoonlijk.

Wat moet ik doen als ik verhuis

Als u nog geen energieleverancier hebt, bijvoorbeeld omdat u nog bij uw ouders inwoonde of omdat het energieverbruik inbegrepen was in de huurprijs van uw vorige woning, moet u inderdaad een contract sluiten met een leverancier voor de levering van energie op uw nieuw adres. U hebt in dat geval niet enkel het recht, maar ook de plicht om een leverancier te kiezen. Bij het afsluiten van het leveringscontract kunt u best duidelijk tegen deze leverancier zeggen dat het om een verhuizing gaat. Daarna, op de effectieve verhuisdatum of kort erna moet u uw leverancier de meterstand op uw nieuw adres meedelen.

Nee, uw leverancier zal uw huidig leveringscontract gewoon laten doorlopen op uw nieuw adres zonder de termen, condities, noch duurtijd te veranderen. Sinds 1 april 2014 voorziet het nieuw federaal Consumentenakkoord dat een verhuizing nooit aanleiding kan geven tot de aanrekening van een schadevergoeding wegens het verbreken van uw contract, ook niet als u bij verhuis verandert van leverancier => u kan ook altijd een nieuwe leverancier kiezen voor uw nieuw adres ter gelegenheid van uw verhuis. (let op, deze maatregel is enkel van toepassing voor verbruikers met een jaarlijks verbuik lager of gelijk aan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en lager of gelijk aan 100.000 kWh/jaar voor aardgas)

Nee, u bent nooit verplicht om het leveringscontract van de vorige bewoner over te nemen.

Als u reeds onder contract bent bij een leverancier op het adres die u verlaat heeft u sinds 1 april 2014 de keuze :

  • ofwel meemt u uw lopend contract mee naar uw nieuw adres;
  • ofwel kiest u een nieuwe leverancier voor uw nieuw adres.

Sinds 1 april 2014 voorziet het nieuw federaal Consumentenakkoord dat een verhuizing nooit aanleiding kan geven tot de aanrekening van een schadevergoeding wegens het verbreken van uw contract, ook niet als u bij verhuis verandert van leverancier. (let op, deez maatregel is enkel van toepassing voor verbruikers met een jaarlijks verbuik lager of gelijk aan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en lager of gelijk aan 100.000 kWh/jaar voor aardgas)

Als U nog niet onder contract bent bij een leverancier, bent U vrij een contract te nemen bij de leverancier van uw keuze.

Algemeen

Uw energieleverancier verkoopt elektriciteit en/of aardgas die hij zelf produceert of elders aankoopt. Hij verzekert ook commerciële diensten aan zijn klanten (de aangeboden diensten kunnen variëren van leverancier tot leverancier) en hij is verantwoordelijk voor de facturatie van uw verbruik.

Uw intercommunale verzekert het onderhoud en de controle van de distributieleidingen die de elektriciteit en het aardgas in uw woning brengen. Zij verzekert ook de technische diensten gekoppeld aan uw elektriciteit- en aardgasverbindingen dwz de tussenkomst in geval van panne of defecte meter, installeren van nieuwe verbindingen, veranderingen of wijzigingen aan de meter,... Aangezien deze diensten verzekerd zijn door uw intercommunale, zijn deze identiek ongeacht de energieleverancier die U kiest.

NEE! De kwaliteit van uw elektriciteit- en aardgasvoorziening is gegarandeerd door uw intercommunale en niet door uw energieleverancier.Aangezien deze dienst is gegarandeerd door uw intercommunale, blijft ze identiek welke ook de energieleverancier is die U kiest.

Uw intercommunale moet verwittigd worden, aangezien deze verantwoordelijk blijft voor uw aansluiting aan het elektriciteit- en aardgasdistributienetwerk en U de technische diensten verzekert die hieraan gekoppeld zijn dwz. de tussenkomst in geval van panne of defecte meter, installeren van nieuwe verbindingen, veranderingen of wijzigingen aan de meter,... Aangezien deze diensten verzekerd zijn door uw intercommunale, zijn deze identiek ongeacht de energieleverancier die U kiest.

Als U wil weten wie Uw intercommunale is, klik dan op volgende link : Mijn intercommunale opzoeken

Uw intercommunale moet verwittigd worden, aangezien deze verantwoordelijk blijft voor uw aansluiting aan het elektriciteit- en aardgasdistributienetwerk en U de technische diensten verzekert die hieraan gekoppeld zijn dwz. de tussenkomst in geval van panne of defecte meter, installeren van nieuwe verbindingen, veranderingen of wijzigingen aan de meter,... Aangezien deze diensten verzekerd zijn door uw intercommunale, zijn deze identiek ongeacht de energieleverancier die U kiest .

Als U wil weten wie Uw intercommunale is, klik dan op volgende link: Mijn intercommunale opzoeken

De vrijmaking van de elektriciteit- en aardgasmarkt

Doordat de consument de mogelijkheid heeft om een contract af te sluiten voor de levering van elektriciteit en aardgas met een leverancier naar keuze ontstaat er concurrentie op het vlak van de verkoop. Om klanten te lokken, kunnen de leveranciers competitieve prijzen en een betere service aanbieden. Dit is in het voordeel van de elektriciteit- en aardgasverbruikers.

Nee, het gaat om een mogelijkheid, geen verplichting. Als u nog geen leverancier gekozen heeft, blijft U voorzien van energie door de leverancier toegekend door uw intercommunale. In dit geval hoeft U geen enkele formaliteit te vervullen. U blijft vrij om een leverancier te kiezen en met hem een contract af te sluiten, rekening houdend met een periode van vooropzeg van 1 lopende maand beginnend vanaf de maand die volgt op de datum van ondertekening van het contract met de gekozen leverancier .

De tariefcondities (prijs per kwh) die door een leverancier van elektriciteit zijn voorgesteld aan de klant bevatten 3 componenten:

  • de prijs van de energie die u wordt geleverd. Deze prijs is vrij te bepalen door elke leverancier en kan dus deel uitmaken van de commerciële onderhandelingen tussen de leverancier en de klant, in het algemeen in functie van zijn verbruiksprofiel en zijn noden;
  • de tarieven van de transmissie en de tarieven van de distributie van de energie die zijn bestemd om de beheerder van de transportsectoren en de netwerk distributiebeheerders (GRD) te bezoldigen. Deze tarieven kunnen niet genegocieerd worden aangezien ze zijn goedgekeurd door de Commissie voor de regulering van Elektriciteit en Gas (CREG);
  • de taxen, toeslagen of andere heffingen die zijn opgelegd door de federale of regionale autoriteiten.

De tariefcondities (prijs per kwh) die door een leverancier van gas zijn voorgesteld aan de klant bevatten 3 componenten:

  • de prijs van de energie die u wordt geleverd. Deze prijs is vrij te bepalen door elke leverancier en kan dus deel uitmaken van de commerciële onderhandelingen tussen de leverancier en de klant, in het algemeen in functie van zijn verbruiksprofiel en zijn noden
  • de tarieven van de transmissie en de tarieven van de distributie van de energie die zijn bestemd om de beheerder van de transportsectoren en de netwerk distributiebeheerders (GRD) te bezoldigen.Deze tarieven kunnen niet genegocieerd worden aangezien ze zijn goedgekeurd door de Commissie voor de regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) wat transmissiekosten betreft en door de regionale regulator voor wat betreft de distributiekosten betreft;
  • de taxen, toeslagen of andere heffingen die zijn opgelegd door de federale of regionale autoriteiten.

Groene elektriciteit wordt geproduceerd door hernieuwbare bronnen zoals de wind, de zon, het water en de biomassa.Het grote voordeel van elektriciteit geproduceerd door hernieuwbare bronnen bestaat in het feit dat de wind, de zon en het water altijd aanwezig zullen zijn en dit in tegenstelling tot de traditionele energiebronnen zoals steenkool en gas. Daarnaast genereert de productie van deze elektriciteit geen CO2 noch nucleaire afvalstoffen. Dit staat ons toe om bij te dragen aan de reductie van het broeikasteffect. Hoe meer het aantal groene klanten toeneemt, hoe meer op deze manier het milieu verbetert.

De liberalisatie verandert niets hieromtrent. De intercommunales gaan door zoals ze altijd gedaan hebben met het opnemen van de meter en het onderhoud ervan. Van zodra de metergegevens opgenomen zijn maakt uw intercommunale de relevante informatie mbt uw verbruik over aan uw leverancier zodat deze uw factuur kan opmaken. Deze dienstverlening is al inbegrepen in uw jaarlijkse factuur en zal U in geen geval als supplement aangerekend worden.