FAQ energie - Veel gestelde vragen

Veranderen van energieleverancier

Via de prijsvergelijker van Mijnenergie.be vindt u het goedkoopste aanbod voor elektriciteit en aardgas. U hoeft enkel een contract af te sluiten met uw nieuwe energieleverancier. Hij regelt alles met uw vorige leverancier voor stroom en/of aardgas en met de netbeheerder. Het stopzetten van uw huidige contract verloopt dus automatisch. U ontvangt een slotfactuur van uw vorige energieleverancier.
Ja, de energiemarkt is al lange tijd vrijgemaakt. Het overstappen naar een andere leverancier voor aardgas en/of elektriciteit is volledig gratis voor gezinnen en kmo’s (verbruik < 50.000 kWh/jaar). Ook wanneer uw huidige contract nog één of enkele jaren loopt, kunt u kosteloos een leverancierswissel doorvoeren. Na een overstaptermijn van één maand vangt uw nieuwe contract automatisch aan. Hou er wel rekening mee dat welkomstkortingen mogelijk over het eerste contractjaar zijn gespreid en dat u bij een vroegtijdige stopzetting geen aanspraak maakt op de resterende korting van uw vorige contract.

Professionele verbruikers met een totaal jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas moeten wel de voorziene einddatum respecteren.
U kunt het hele jaar door van leverancier wisselen. Er geldt daarbij een opzegtermijn van één maand. Wie vandaag een contract afsluit, geniet dus na een maand van de voorwaarden van zijn nieuwe contract.
De energiemarkt is voortdurend in beweging. Dat zorgt voor wijzigende marktprijzen, waar u als verbruiker van kunt profiteren. De leverancier die vorig jaar het goedkoopste was, zal dat nu niet noodzakelijk nog zijn (en omgekeerd). De energieleveranciers afficheren via Mijnenergie.be hun scherpste prijzen, inclusief welkomstkortingen die een overstap extra aantrekkelijk maken.
Via Mijnenergie.be vergelijkt u de voorwaarden van de verschillende energieleveranciers in enkele muiskikken. U krijgt meteen een gedetailleerd overzicht van alle tarieven, op maat van uw verbruik en woning. De leveranciers kennen via Mijnenergie.be vaak extra kortingen toe, waardoor u aan de scherpste voorwaarden wisselt van energieleverancier en maximaal bespaart.

Wat moet ik doen bij een verhuis?

Breng uw huidige energieleverancier minstens dertig dagen voor u verhuis op de hoogte via mail, fax of brief. Kiest u voor een nieuwe energieleverancier op uw toekomstige adres, sluit dan tegelijk een nieuw contract af met uw nieuwe leverancier. Via de vergelijkingstool van Mijnenergie.be ontdekt u welk contract voor u het goedkoopst is.

De dag van de sleuteloverhandiging noteert u de meterstanden in het energieovernamedocument (pdf) en geeft u die door aan de energieleverancier. De leverancier zal een slotfactuur opmaken.

Als u nog geen energieleverancier hebt, bijvoorbeeld omdat u nog bij uw ouders inwoonde, moet u inderdaad een contract sluiten met een leverancier voor de levering van energie op het nieuwe adres. U hebt in dat geval niet enkel het recht, maar ook de plicht om een leverancier te kiezen. U brengt uw toekomstige leverancier best dertig dagen vooraf op de hoogte. Op de effectieve verhuisdatum of kort erna vult u samen met de vorige eigenaar van uw toekomstige woonst de meterstand in op het energieovernamedocument. Dat document bezorgt u dan spoedig aan de energieleverancier.
Nee, u bent nooit verplicht om het leveringscontract van de vorige bewoner over te nemen en kunt uw leverancier dus vrij kiezen.

Algemeen

De federale energieregulator CREG kent zijn kwaliteitscertificaat toe aan online prijsvergelijkers die het ‘Charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas’ naleven. Het CREG-kwaliteitslabel draagt bij aan een betere informatieverschaffing en versterkt het vertrouwen van particulieren en kmo’s in de elektriciteits- en gasmarkt.

Het charter betekent voor u dus een extra garantie op de kwaliteit, objectiviteit en betrouwbaarheid van prijsvergelijker Mijnenergie.be. Het charter wijst op:

  • een duidelijke informatieverstrekking
  • een gebruiksvriendelijk en eenvoudige vergelijkingsprocedure
  • nauwkeurige, volledige, correcte, relevante en up-to-date informatie, zonder misleiding
  • een verantwoorde omgang met de informatie van en voor de gebruiker

De CREG heeft Mijnenergie.be het recht toegekend om het CREG-kwaliteitslabel gedurende twee jaar te gebruiken. Tijdens die periode ziet de federale energieregulator erop toe dat Mijnenergie.be alle bepalingen van het charter strikt naleeft en aan de controles van de CREG voldoet.

De factuur omvat volgende onderdelen:

  • Transmissienettarief: een vergoeding voor transport en vervoer over de netten van Elia en Fluxys. Die kosten zijn gelinkt aan uw verbruik.
  • Distributienettarief: een vergoeding voor de netbeheerder voor het vervoer van energie via het distributienet. Het tarief hangt af van de netbeheerder die uw woonplaats bedient. De kosten zijn gelinkt aan uw verbruik.
  • Energiekosten: dit onderdeel bepaalt de leverancier en omvat onder meer de kosten voor de productie of aankoop van elektriciteit en/of aardgas door de leverancier, administratieve kosten van de leverancier en een bijdrage voor de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de openbare dienstverplichtingen (bijvoorbeeld de kosten voor investeringen in de productie van groene stroom of WKK). De winstmarge van de energieleverancier behoort ook tot die component. Het is het enige factuuronderdeel dat u als consument actief kunt beïnvloeden. De tarieven van de verschillende energieleveranciers verschillen al snel honderden euro’s. Via de vergelijkingstool van Mijnenergie.be ontdekt u bij welke speler u het minste betaalt.
  • Heffingen en btw voor de federale en regionale overheden

Uw energieleverancier verkoopt elektriciteit en/of aardgas die hij zelf produceert of elders aankoopt. Hij verzekert ook commerciële diensten aan zijn klanten en is verantwoordelijk voor de facturatie van uw verbruik.

Uw netbeheerder verzekert het onderhoud en de controle van de distributieleidingen die de elektriciteit en het aardgas tot bij uw woning brengen. Hij verzekert ook de technische diensten gekoppeld aan uw elektriciteit- en aardgasverbindingen, zoals interventies in geval van panne of defecte meter, installeren van nieuwe verbindingen, veranderingen aan de meter, enzovoort.

Dan valt u zeker niet zonder stroom of aardgas. Idealiter sluit u meteen een nieuw contract af bij een andere leverancier. Onderneemt u geen actie, dan neemt de netbeheerder de levering tijdelijk over.
Groene elektriciteit is stroom afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Die bronnen zijn in tegenstelling tot grijze stroom uit fossiele brandstoffen onuitputbaar. Groene stroom staat ons toe om bij te dragen aan de reductie van het broeikaseffect. Hoe sneller het aantal groene klanten toeneemt, hoe beter voor het milieu. In de prijsvergelijker van Mijnenergie.be ontdekt u naast elke contractformule of die bestaat uit groene of grijze stroom.
Variabele contracten bewegen met de energiemarkt mee. Uw energiefactuur kan dus zowel stijgen als dalen gedurende de looptijd. Bij vaste energietarieven staan de tarieven voor de levering van gas en stroom vast gedurende de looptijd van uw contract. Verwacht u dat de energieprijzen de komende maanden sterk dalen of zeker niet stijgen, dan opteert u best voor een variabel tarief. Verwacht u een prijsstijging, dan prikt u best de huidige prijs vast.
Nee, u kunt ook twee verschillende leveranciers kiezen. Vaak verschilt de goedkoopste aanbieder van elektriciteit van die van aardgas.
Nee, de kwaliteit van uw elektriciteit- en aardgasvoorziening is gegarandeerd door uw netbeheerder. Ze blijft identiek bij elke energieleverancier die u kiest.
Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor uw aansluiting op het elektriciteit- en aardgasdistributienetwerk en de technische diensten die hieraan gekoppeld zijn, zoals bijvoorbeeld de tussenkomst in geval van panne of een defecte meter.