Kan ik tijdens de looptijd van mijn huidige contract van leverancier wisselen en lukt dat gratis?

Ja, de energiemarkt is al lange tijd vrijgemaakt. Het overstappen naar een andere leverancier voor aardgas en/of elektriciteit is volledig gratis voor gezinnen en kmo’s (verbruik < 50.000 kWh/jaar). Ook wanneer uw huidige contract nog één of enkele jaren loopt, kunt u kosteloos een leverancierswissel doorvoeren. Na een overstaptermijn van één maand vangt uw nieuwe contract automatisch aan. Hou er wel rekening mee dat welkomstkortingen mogelijk over het eerste contractjaar zijn gespreid en dat u bij een vroegtijdige stopzetting geen aanspraak maakt op de resterende korting van uw vorige contract.

Professionele verbruikers met een totaal jaarlijks verbruik groter dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas moeten wel de voorziene einddatum respecteren.


Meer artikelen uit de sectie Hoe gaat het in zijn werk?

Meer artikelen uit de categorie Veranderen van energieleverancier