Wie moet ik verwittigen in geval van panne of problemen met mijn elektriciteit- en/of aardgasmeter?

Uw netbeheerder  is verantwoordelijk voor uw aansluiting op het elektriciteit- en aardgasdistributienetwerk en de technische diensten die hieraan gekoppeld zijn, zoals bijvoorbeeld de tussenkomst in geval van panne of een defecte meter.


Meer artikelen uit de sectie Samenstelling energiefactuur

Meer artikelen uit de categorie Mijn energiecontract