Ik heb nog geen leverancier. Moet ik een contract sluiten met een leverancier als ik verhuis?

Als u nog geen energieleverancier hebt, bijvoorbeeld omdat u nog bij uw ouders inwoonde, moet u inderdaad een contract sluiten met een leverancier voor de levering van energie op het nieuwe adres. U hebt in dat geval niet enkel het recht, maar ook de plicht om een leverancier te kiezen. U brengt uw toekomstige leverancier best dertig dagen vooraf op de hoogte. Op de effectieve verhuisdatum of kort erna vult u samen met de vorige eigenaar van uw toekomstige woonst de meterstand in op het energieovernamedocument. Dat document bezorgt u dan spoedig aan de energieleverancier.


Meer artikelen uit de sectie Wat moet ik doen bij een verhuis?

Meer artikelen uit de categorie Veranderen van energieleverancier