Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Om aanspraak te maken op het sociaal tarief moet jij (of iemand op je domicilieadres) deel uitmaken van één van de categorieën die de federale overheid vooropstelt. Het gaat om verhoogde tegemoetkomingen van het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, de Zorgkas, Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) of van de Federale Pensioendienst. Je bent in veel gevallen ook rechthebbende als huurder van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie. 

Tijdens de coronacrisis heeft de federale regering het sociaal tarief uitgebreid, waardoor heel wat bijkomende gezinnen er recht op kregen. Die uitgebreide doelgroep omvat personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Weet je niet of jij bij deze doelgroep behoort? Vraag dit dan best na bij je mutualiteit. Lees hier meer over het uitgebreide sociaal tarief voor energie. In totaal gaat het om ongeveer 400.000 gezinnen. Die bijkomende doelgroep heeft vanaf 1 juli 2023 niet langer recht op het sociaal tarief en valt dus terug op een commercieel tarief. 


Meer artikelen uit de sectie Wat is het en voor wie bestemd?

Meer artikelen uit de categorie Sociaal tarief