Wie maakt aanspraak op het sociaal tarief?

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet jij (of iemand op jouw domicilieadres) een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen van het OCMW, van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, van de Zorgkas, van Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) of van de Federale Pensioendienst. Je bent in veel gevallen ook rechthebbende als huurder van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie. De subvoorwaarden lees je na via www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen.

Tot eind juni 2022 geldt er ook een sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Weet je zelf niet of dat bij jou het geval is? Dan vraag je dat best na bij de mutualiteit.

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt automatisch toegekend door jouw energieleverancier. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.


Meer artikelen uit de sectie Wat is het en voor wie bestemd?

Meer artikelen uit de categorie Sociaal tarief