HomepaginaHulpVergelijken via Mijnenergie.beDe meestgestelde vragen rond vergelijken via Mijnenergie.beWelke twee vergelijkingsmethodes biedt Mijnenergie.be en waarin verschillen ze van elkaar?

Welke twee vergelijkingsmethodes biedt Mijnenergie.be en waarin verschillen ze van elkaar?

Bij een variabel energietarief ligt de prijs voor elektriciteit en aardgas niet vooraf vast. De indexatie van de prijs gebeurt doorheen het jaar op basis van dalingen en stijgingen op de energiebeurzen. Mijnenergie.be biedt de mogelijkheid om de verschillende variabele energietarieven te vergelijken aan de hand van richtinggevende inschattingen en hanteert daartoe twee methodes: via  en via de toekomstige waarden en via de laatste gekende waarden

Vergelijking op basis van de toekomstige waarden

De methodiek op basis van de toekomstige waarden houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de volgende 12 maanden. Ze baseert zich op de beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen. Ze kijkt dus naar de toekomst, met aandacht voor de termijn (maand of kwartaalbasis) waarop de prijs wijzigt, de energiebeurs met spot- of forwardparameters en de prijsnoteringen. 

Bij deze methode treden geen vertragingen op tussen kwartaal- en maandprijzen, waardoor de vergelijkingsresultaten minder afhankelijk zijn van de indexatieparameter die de leverancier kiest. Deze methode neemt het effect van de mogelijke verschillen tussen TTF-noteringen (gelinkt aan de Nederlandse gasmarkt) en ZTP-noteringen (gelinkt aan de gashub in Zeebrugge) wel minder nadrukkelijk mee. 

De methodiek op basis van de toekomstige waarden schept een accurater en actueler beeld in periodes gekenmerkt door forse stijgingen of forse dalingen van de marktprijzen. Deze methodiek wordt ook toegepast door de energieregulatoren en strekt daarom onze aanbeveling. 

Vergelijking op basis van de laatste gekende waarden

De prijsvergelijking op basis van de laatst gekende waarden gaat uit van de meest recent beschikbare waarde van de door de leverancier gebruikte indexeringsparameters. Deze methode heeft als voordeel dat ze zich baseert op concrete data uit het verleden en dus niet uitgaat van toekomstige inschattingen. Bij een product met kwartaalindexatie wordt de prijs driemaandelijks aangepast, terwijl een product met maandindexatie elke maand een nieuwe prijs krijgt. Bij forse en plotse stijgingen of dalingen op de energiemarkten bewegen de kwartaalprijzen dus vertraagd mee.  Dat heeft mogelijk tot gevolg dat er in de vergelijkingsresultaten vertekende verhoudingen tussen contracten met een maand- en kwartaalindexering optreden. Tijdens periodes met forse stijgingen of met forse dalingen van de marktprijzen is deze methode dus minder geschikt.


Meer artikelen uit de sectie De meestgestelde vragen rond vergelijken via Mijnenergie.be

Meer artikelen uit de categorie Vergelijken via Mijnenergie.be