HomepaginaHulpMijn energiecontractSamenstelling energiefactuurWat als jouw energieleverancier een torenhoog voorschotbedrag voorstelt?

Wat als jouw energieleverancier een torenhoog voorschotbedrag voorstelt?

Waarom stellen energieleveranciers een hoger voorschotbedrag voor?

Wie bij stijgende energieprijzen een jaar geleden een nieuw contract met variabel tarief afsloot en zijn voorschotbedrag niet aanpaste, betaalt aan het einde van het contractjaar een gepeperde slotfactuur. Een hoger voorschotbedrag beschermt de consument dus tegen een haast onbetaalbare eindafrekening.

Moet je het advies van de energieleverancier volgen?

Je hoeft het voorstel van jouw leverancier vanuit wettelijk perspectief niet te volgen. Energieleveranciers mogen voorschotfacturen niet verhogen zonder akkoord van de klant. In het geval van een realistische inschatting is het wel raadzaam om het voorschotbedrag op te krikken. Je verspreidt de energiekosten dan doorheen het jaar, waardoor je onaangename verrassingen achteraf vermijdt.

Sommige leveranciers stellen hun klanten vandaag een torenhoge voorschotfactuur voor. Kan dat wel?

Veel hangt uiteraard af van hoeveel je exact verbruikt. Lijkt het voorschotbedrag absurd hoog, dan speel je voor bank voor jouw energieleverancier. Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva de Bleecker (Open VLD) gaf eerder aan dat het in sommige gevallen niet onverstandig is om het voorstel niet te volgen. “Er zijn namelijk een aantal energieleveranciers die hun voorschotten zo fors optrekken dat de indruk ontstaat dat de stijging van het voorschot forser is dan de stijging op de markt.Dat zou erop kunnen wijzen dat het bedrijf zijn eigen cashpositie tracht te versterken op kosten van de consument.”, luidde het.

Hoe zorg je ervoor dat jouw energieleverancier een nauwkeurige inschatting kan maken?

Geef zeker jouw meterstanden tijdig door. Je kan er ook voor opteren om het systeem met voorschotbedrag in te wisselen voor een maandelijkse afrekening op basis je werkelijke verbruik. Je betaalt dan naar analogie met de telefoniefactuur maandelijks exact voor wat je de voorbije maand hebt verbruikt.

Hoe bepaal je zelf een realistisch voorschotbedrag?

Klanten die over een digitale meter beschikken, kunnen hun verbruik opvolgen in het gebruikersportaal van Fluvius. Verschillende energieleveranciers bieden in hun app nu ook de mogelijkheid om jouw energiekosten te monitoren. Je merkt op die manier dus of je factuur hoger of lager oploopt dan de som van de voorschotbedragen. Eigenaars van een analoge meter kunnen hun verbruiksgegevens handmatig invoeren in de klantenomgeving van hun leverancier. Wil je jouw actuele energiekosten exact kennen en schuw je enig rekenwerk niet, dan vermenigvuldig je jouw verbruik op maandbasis met de op dat moment geldende variabele prijzen. Die informatie vind je terug op de tariefkaart van jouw energieleverancier.


Meer artikelen uit de sectie Samenstelling energiefactuur

Meer artikelen uit de categorie Mijn energiecontract