Digitale meter: weigeringen dragen bij tot vertraagde uitrol

Digitale meter: weigeringen dragen bij tot vertraagde uitrol
  • 07.12.2022
  • Laatste update: 15.12.2022
  • Kurt Deman
  • 2 min

De plaatsing van de digitale meters ligt volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) achter op de initiële planning. Een belangrijke reden is de moeilijkheid om bij de consument binnen te geraken omwille van de negatieve perceptie rond de digitale meter. Tussen maart 2021 en november 2022 weigerden 8.791 gezinnen expliciet de plaatsing en is er sprake van 70.000 impliciete weigeraars.

Minister Demir geeft aan dat ze weinig zicht heeft op de exacte reden tot weigering. Dat blijkt uit  haar antwoorden op vragen van Staf Aerts (Groen) in het Vlaams Parlement.De meeste weigeringen komen bij het callcenter binnen op het ogenblik dat de klant een uitnodiging krijgt voor ombouw. De consument laat daarop weten dat hij niet wil dat er iemand langskomt. Fluvius vraagt niet expliciet naar de reden van die weigering. Ook wanneer een klant de technieker ter plaatse weigert om toegang te verlenen, is dat dossier als een expliciete weigering geregistreerd, zonder duiding van de beweegredenen van de bewoner.”

Elektromagnetische straling

Over de ongeveer 70.000 impliciete weigeringen beschikt Fluvius volgens de minister eveneens niet over detailinformatie. “Die dossiers zijn nog lopende om te blijven proberen toch toegang te krijgen”, luidt het. Daarnaast weigerden tussen april 2021 en augustus 2021 ook 726 gezinnen een digitale meter omdat ze een bekabelde meter willen in plaats van een meter met draadloze communicatie. Ze geven een gevoeligheid voor elektromagnetische straling als motief aan.

Vandaag is 31% van het totale aantal meters digitaal. Dat is een lager percentage dan initieel gepland. Naast de plaatsingsweigeringen schuift de minister nog enkele redenen voor de vertraagde uitrol naar voor. Kwaliteits- en veiligheidsproblemen vergden bijsturingen, er heerst een schaarste aan technici op de arbeidsmarkt en er ontstaan leveringsproblemen van materialen.

0,5% communiceert niet

Ongeveer 0,5% van de zowat 1,1 miljoen geïnstalleerde digitale elektriciteitsmeters communiceert volgens de minister niet. Indien er niet voldoende dekking is via het eigen netwerk op de locatie van de meter, probeert Fluvius vanaf het eerste kwartaal van 2023 om via een buitenantenne toch connectie te maken met een mobiel netwerk. Indien de woning zich bevindt in een zone waar ook buiten geen dekking is, zal Fluvius via periodieke meteropneming blijven werken.

Betaal jij ook te veel voor energie?
Je bent beslist niet de enige. Veel mensen betalen te veel. Start met besparen door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil besparen