Gasmeter registreert verbruik in m³, maar factuur vermeldt kWh: hoe komt dat?

Gasmeter registreert verbruik in m³, maar factuur vermeldt kWh: hoe komt dat?
  • 25.03.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

Uw gasmeterstand geeft m³ weer, terwijl uw leverancier op basis van kilowattuur (kWh) factureert. De reden hiervoor is dat er in België twee types aardgas bestaan: arm gas en rijk gas. Maar wat is het verschil tussen beide en hoe zet u m³ om in kWh?

Wat is het verschil tussen arm gas en rijk gas?

Arm gas heeft een lagere calorische waarde, rijk gas heeft een hogere calorische waarde. Dat wil zeggen dat u bij arm gas meer m³ aardgas nodig heeft om hetzelfde warmteniveau te bereiken, uitgedrukt in kWh. Welk type gas op uw woning van toepassing is, hangt af van de regio waarin u woont (zie verder).

Waarom en hoe m³ omzetten in kWh?

Om het bedrag van uw gasfactuur te bepalen, vermenigvuldigt de gasleverancier de hoeveelheid energie (in kWh) met de gasprijs per kWh. Wie zelf zijn aardgaskosten op de voet wil volgen, moet de stand in m³ op zijn aardgasmeter dus omzetten in kilowattuur. De exacte conversiefactor varieert maandelijks in beperkte mate en ziet er bijzonder complex uit. Onder meer de gemiddelde atmosferische druk (Pa), de gasdruk (Pm), de gastemperatuur en de hoogteligging (PHgos) spelen een rol. Dat resulteert in onderstaande formule:

m³ omzetten in kWh

Om de berekening meer toegankelijk te maken, reiken de energieregulatoren volgende omrekeningscoëfficiënten aan. Die zijn richtinggevend en kunnen dus wel nog altijd variëren:

  • Laagcalorisch of arm gas: 10,22 (1 m³ komt overeen met 10,22 kWh)
  • Hoogcalorisch of rijk gas: 11,54 (1 m³ komt overeen met 11,54 kWh)

Wanneer u over rijk gas beschikt en u van uw aardgasmeter een jaarverbruik van 2.000 m³ afleest, dan vermenigvuldigt u dat getal dus met de omzettingscoëfficiënt van 11,54 kWh. Dat resulteert in een jaarverbruik van 23.080 kWh. Eenmaal u het kWh-verbruik kent, kunt u via de vergelijker van Mijnenergie.be snel en eenvoudig nagaan hoeveel u op jaarbasis bespaart door naar een andere energieleverancier over te stappen.

Hoe weet of u over rijk of arm gas beschikt?

Grote delen van België beschikken al over rijk gas. Arm gas wordt geïmporteerd uit het noorden van Nederland (Groningen en Slochteren). Omdat de gasreserves er uitgeput raken, heeft de Nederlandse overheid beslist om de uitvoer van arm gas naar België geleidelijk te verminderen en in 2030 helemaal stop te zetten. Ongeveer 1,6 miljoen particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland, zullen bijgevolg allemaal omschakelen naar rijk gas.

Die gasgebruikers bevinden zich in Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen. Het omschakelingstraject vatte aan in 2018 en loopt door tot in 2024 . Elk jaar maakt een bijkomend aantal verbruikers in de zomerperiode de shift naar rijk gas. U kunt via de website www.gasverandert.be nagaan over welk gas u beschikt en of uw gemeente volledig, gedeeltelijk of net helemaal niet omschakelt.