Injectievergoeding hoger dan verbruikstarief: ontvang je meer voor de stroom die je opwekt dan je verbruikt?

Injectievergoeding hoger dan verbruikstarief: ontvang je meer voor de stroom die je opwekt dan  je verbruikt?
  • 24.08.2022
  • Kurt Deman
  • 2 min

Wie de tariefkaarten van zijn energieleverancier raadpleegt, heeft het misschien al gemerkt: bij verschillende spelers ligt de injectievergoeding voor opgewekte stroom vandaag hoger dan het tarief dat je betaalt voor de stroom die je verbruikt. Het lijkt er dus op dat je als eigenaar van zonnepanelen en een digitale meter een mooi zaakje doet. In realiteit oogt het plaatje helaas een pak genuanceerder.

Het enige positieve aspect aan de stijgende stroomprijzen, is dat de vergoeding die je ontvangt voor de elektriciteit van jouw zonnepanelen eveneens de hoogte in gaat. In die mate zelfs dat de injectievergoeding het verbruikstarief vaak benadert of zelfs overstijgt. Dat laatste is het geval bij Octa+ en Eneco. Volgens de tariefkaart van het contract Octa+ Care betaal je vandaag bijvoorbeeld 22,27 eurocent per kilowattuur voor de stroom die je verbruikt. Voor de stroom van jouw zonnepanelen ontvang je 25,98 eurocent per kilowattuur. Bij Eneco liggen de verschillen in dezelfde lijn.

Vertekend beeld

Beide leveranciers wijzen als oorzaak naar de manier waarop ze hun variabele prijzen volgens de richtlijnen van de federale energieregulator CREG moeten weergeven. “We zijn verplicht om de meest recente volledig gekende indexwaarde te publiceren. Onze verbruikstarieven voor het contracttype Eneco Zon & Wind Flex zijn evenwel gebaseerd op kwartaalprijzen, terwijl het voor onze injectietarieven gaat om maandprijzen”, licht Mark Van Hamme namens Eneco toe. Het gevolg: de stijgende marktprijzen zijn al op maandbasis ingecalculeerd aan injectiezijde, maar pas op kwartaalbasis aan verbruikskant, waardoor een vertekend beeld ontstaat.

“In realiteit zal de afrekening aangepast zijn aan de in tussentijd geüpdatete indexwaarden en zal de consument dus niet meer ontvangen dan hij betaalt”, vult Vincent Declerck van Octa+ aan. Een analyse via prijsvergelijker Mijnenergie.be op basis van een inschatting van de toekomstige indexwaarden bevestigt die stelling. Het verbruikstarief overschrijdt volgens die methodiek ruimschoots het injectietarief.

Nuances

Bovendien gelden er nog enkele belangrijke nuances. Zelfs al zou het injectietarief hoger liggen dan het verbruikstarief, dan nog loont het om je zelfverbruik op te krikken. Aan verbruikszijde betaal je immers ook heffingen, btw en netkosten, waardoor de verbruikskosten altijd hoger oplopen dan de vergoeding van de energieleverancier voor de stroom van jouw zonnepanelen. De meeste leveranciers rekenen ook een vaste vergoeding aan, die het kostenplaatje eveneens aanzwengelt.