Is een thuisbatterij vandaag al rendabel?

Is een thuisbatterij vandaag al rendabel?
  • 02.09.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

Loont het om in een thuisbatterij te investeren? Het is een vraag die veel eigenaars van zonnepanelen zich na de invoering van de digitale meter stellen. Een thuisbatterij maakt het immers mogelijk om meer zelfvoorzienend te zijn en je afhankelijkheid van het stroomnet te reduceren. Toch blijkt de thuisbatterij uit onderzoek van Test Aankoop vandaag zelden een rendabele investering.

De zon schijnt alleen overdag. Aangezien je ook ’s morgens, ’s avonds en op sombere dagen energie nodig hebt, is het onmogelijk om alle stroom van je zonnepanelen meteen te verbruiken. De Vlaamse energieregulator VREG schat de gemiddelde zelfconsumptie op 36%. Dat betekent dat je 64% van de opgewekte energie niet meteen verbruikt. Die energie kan je verkopen aan je energieleverancier, die je vergoedt met een injectietarief. De tegemoetkoming ligt evenwel een pak lager dan de prijs die je voor verbruikte stroom betaalt.

Hoger zelfverbruik, minder afhankelijk van stroomnet

Een thuisbatterij biedt de mogelijkheid om ‘overtollige’ energie op te slaan en die op een later moment te verbruiken. Je kan op die manier je zelfverbruik opkrikken, wat je minder afhankelijk maakt van het stroomnet. Voor wie na het arrest van het Grondwettelijk Hof niet langer gebruik maakt van het systeem van de terugdraaiende teller vormt de thuisbatterij dus een alternatief voor het bescheiden injectietarief van de energieleverancier. Dat de Vlaamse overheid in het eerste trimester van 2021 al evenveel premie-aanvragen voor thuisbatterijen ontving als in het volledige kalenderjaar 2020 wijst op een groeiende interesse.

Levensduur en capaciteitsverlies beïnvloeden rendement

Test Aankoop raamt het investeringsplaatje voor een batterij met een doorsnee capaciteit van 6 kWh bij al geplaatste zonnepanelen op 5.000 euro. De premie van 1.800 euro die de Vlaamse overheid in dat geval toekent, resulteert in een netto investeringskost van 3.600 euro of 600 euro per kWh. De consumentenorganisatie schat een nettoprijs van 300 euro per kWh evenwel als garantie op een rendabele investering met een horizon van tien jaar. Ze wijst onder meer op het jaarlijkse capaciteitsverlies van 3 tot 4% waardoor de afschrijvingstermijn korter is dan bij zonnepanelen. Bovendien zouden de fabrikanten en installateurs van thuisbatterijen het zelfverbruik te optimistisch inschatten.

Wat brengt de toekomst?


De investering van een thuisbatterij blijkt dus voorlopig zelden rendabel. Bovendien kalven de overheidspremies de komende jaren af. Daar tegenover staat dat de prijs van de installaties in de toekomst mogelijk zakken, zeker nu ook spelers als IKEA zich op de markt roeren. In afwachting lijkt het aangewezen om na te gaan hoe je het zelfverbruik nog op andere manieren kunt opkrikken. Dat lukt onder meer via het gebruik van toestellen met startuitstel en een elektrische boiler.

Wat zijn de alternatieven?

Aangezien de injectietarieven sterk uiteenlopen, valt het ook aan te raden actief op zoek te gaan naar de leverancier met de meest gunstige combinatie van de vergoeding die hij betaalt voor jouw overtollige energie en het tarief dat hij aanrekent voor jouw verbruik. In het totaalplaatje bedraagt het verschil tussen de duurste en goedkoopste aanbieder op de markt al snel enkele honderden euro’s.

Tip: Ga hier na welke leverancier voor jouw woning de voordeligste combinatie van injectie- en verbruikstarief biedt.