Terugdraaiende teller versus digitale meter: wat is het effect op de factuur vandaag?

Terugdraaiende teller versus digitale meter: wat is het effect op de factuur vandaag?
  • 17.03.2022, 11:03
  • Laatste update: 19.03.2022, 05:03
  • Kurt Deman
  • 3 min

Op 1 maart 2021 publiceerde het Belgisch Staatsblad het arrest dat het principe van de terugdraaiende teller voor zonnepaneleneigenaars afschafte. Dat betekende meteen ook dat ongeveer 100.000 prosumenten binnen het systeem van gescheiden afname en verbruik vielen. Mijnenergie.be ging na welk effect die ingreep vandaag op de energiefactuur heeft en hoe de impact verschilt voor wie nog over een terugdraaiende teller beschikt. 

Wie voor 1 maart 2021 zonnepanelen liet plaatsen, ging er vanuit dat hij nog vijftien jaar van het systeem van de terugdraaiende teller zou genieten. Daar bracht het arrest van het Grondwettelijk Hof abrupt verandering in.

Beide systemen in een notendop

Voor de ruim 100.000 prosumenten die al over een digitale meter beschikten, viel meteen en onherroepelijk het doek over het systeem van de (virtueel) terugdraaiende meter. Voor hen kwam er een onderscheid tussen de stroom die ze verbruiken en de stroom die ze produceren. De stroom die je in dat geval verbruikt op het moment dat je die niet opwekt, moet je bij je energieleverancier aankopen. De stroom die je opwekt en niet meteen verbruikt, kun je dan weer verkopen aan je energieleverancier. In ruil ontvang je een injectievergoeding. Het prosumententarief valt dan weer weg.

Wie nog over zonnepanelen en een analoge meter beschikte, kreeg de kans om de plaatsing van de digitale meter tot begin 2025 uit te stellen en de terugdraaiende teller te behouden. In dat geval betaal je wel nog een prosumentenvergoeding.

Maar wat is de impact van beide systemen vandaag op de energiefactuur?

We gaan voor deze simulatie uit van een installatie met een piekvermogen van 3,7 kilowattpiek en een stroomproductie van 3.500 kWh. Dat komt overeen met het doorsnee jaarverbruik en zorgt er dus voor dat de teller volledig naar nul kan terugdraaien. Voor de digitale meter bedraagt het zelfverbruik 36%. We hanteren de mediaantarieven via Mijnenergie.be (*).

Wie nog over het systeem van de terugdraaiende teller beschikt, boekt bij de huidige energieprijzen op jaarbasis een voordeel van 311,51 euro ten opzichte van prosumenten met een digitale meter. Daar tegenover staat wel dat laatstgenoemde groep een retroactieve investeringspremie van de Vlaamse overheid kon aanvragen. Die bedroeg vorig jaar 1.209,90 euro voor een installatie uit 2020 en een piekvermogen van 3,7 kilowattpiek.

Voor de volledigheid: wie niet over zonnepanelen beschikt, betaalt bij een gemiddeld verbruik vandaag een mediaantarief van 1.382,55 euro op jaarbasis. Ongeacht onder welk systeem je valt, bespaar je met zonnepanelen significant op je energiefactuur.

Tip: Vergelijk zelf de huidige energieprijzen via Mijnenergie.be
https://www.mijnenergie.be/energieleveranciers-vergelijken-

(*) De geafficheerde jaarprijzen gaan uit van het verlaagde btw-tarief van 6%. Vanaf 30 september geldt – indien er geen verlenging gebeurt – opnieuw het btw-tarief van 21%. De simulatie hanteert variabele prijzen. In een uiterst volatiele markt kan het totaalplaatje er volgende maand opnieuw geheel anders uitzien.