Waarom het piekverbruik van januari 2023 het zwaarste zal doorwegen

Waarom het piekverbruik van januari 2023 het zwaarste zal doorwegen
  • 25.11.2022
  • Laatste update: 15.12.2022
  • Kurt Deman
  • 3 min

Vanaf 1 januari 2023 wordt het capaciteitstarief ingevoerd. Een deel van jouw nettarieven hangt dan af van de manier waarop je elektriciteit verbruikt. Wie hoge pieken heeft in zijn verbruik, zal meer betalen dan iemand die zijn verbruik gelijkmatiger verdeelt. Mijnenergie.be legt uit waarom het effect ervan het grootste zal zijn in de maand januari.

De digitale meter registreert elke vijftien minuten je verbruik. Het kwartier met het hoogste gemiddelde verbruik tijdens een maand vormt de maandpiek. Om de gemiddelde maandpiek en bijgevolg ook het capaciteitstarief te bepalen, berekent de netbeheerder elke maand opnieuw het gemiddelde van de twaalf vorige maandpieken.

Voortschrijdend gemiddelde

De berekening gebeurt dus op basis van het voortschrijdend gemiddelde. Aangezien het capaciteitstarief start op 1 januari 2023 en de maandpieken uit 2022 niet meetellen, brengt de netbeheerder voor januari 2023 enkel het piekverbruik van januari in rekening. De gemiddelde maandpiek van februari wordt daarna gevormd door het gemiddelde van de maandpieken van januari en februari. Die van maart door de gemiddelde maandpieken van januari, februari en maart, en zo verder.

Januari weegt zwaarder door

Januari is bijgevolg de enige maand waarin de maandpiek van slechts één maand doorslaggevend is, namelijk die van januari zelf. In alle daaropvolgende maanden bepaalt ook het piekverbruik van de vorige maanden mee de gemiddelde maandpiek van die maand. Januari blijft daarin nog een tijdje zwaar doorwegen: voor de helft in februari en voor een derde in maart bijvoorbeeld. Ook de andere voorjaarsmaanden wegen op die manier zwaarder door dan de maanden verderop in het jaar.

Het gevolg: wie in januari een zeer hoge maandpiek kent, ziet die integraal doorgerekend voor januari en in grote mate de volgende maanden. Je doet er dus bijzonder goed aan van jouw verbruik bij het begin van het jaar meteen te spreiden waar mogelijk.

Lager kWh-netttarief moet compenseren

Let wel, dat geldt enkel voor het eerste jaar van de invoering van het capaciteitstarief. In 2024 kan de netbeheerder immers terugvallen op de registratie van de maandpiek gedurende het volledige jaar 2023. Wie de komende maanden of jaren een digitale meter laat installeren, zal tijdens de eerste maanden van ingebruikname hetzelfde effect waarnemen, aangezien er dan eveneens geen data uit het verleden beschikbaar zijn.

Volgens Leen Vandezande, woordvoerder bij de VREG, hoeft die geleidelijke opbouw niet noodzakelijk nadelig te zijn. “Door de invoering van het capaciteitstarief betaal je vanaf januari minder per verbruikte kilowattuur. Het hogere verbruik tijdens de winter is dus onderhevig aan een lager verbruiksnettarief.”

Is je energiefactuur ook zo hoog? Je bent beslist niet de enige.
Duizenden Vlamingen betalen te veel. Maak niet dezelfde fout en start met besparen door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil minder betalen