Wat zijn de verschillende types van prijzen die de energieleveranciers aanbieden?

Wat zijn de verschillende types van prijzen die de energieleveranciers aanbieden

Tot op heden bestaan er 2 types van prijs:

  • Een variabele prijs (genoemd “Variabel” in onze vergelijkingstabel)
  • Een vaste “Energieprijs” (genoemd “vast” in onze vergelijkingstabel)

Een variabele “Energieprijs”

Dit betekent dat de 3 componenten van uw factuur - “Energieprijs”, “Nettarieven” en “Heffingen” - kunnen wijzigen tijdens de duur van uw contract.

De “Energieprijs” wordt bepaald aan de hand van een indexatieformule (prijsformule met indexatieparameters) die o.a. de brandstofprijzen volgt. Op het einde van de facturatieperiode berekent de leverancier de te factureren “Energieprijs” op basis van de gemiddelde waarde van de indexatieparameters over de facturatieperiode. Uw “Energieprijs” evolueert dus samen met de prijsschommelingen op de energiemarkt.

De twee andere posten - “Nettarieven” en “Heffingen” - kunnen gedurende de looptijd van uw contract en na goedkeuring van de overheid en/of de CREG wijzigen. In ieder geval factureert uw leverancier U altijd de goedgekeurde tarieven die gelden tijdens de facturatieperiode.

Een vaste “Energieprijs”

Dit betekent dat de “Energieprijs” niet kan gewijzigd worden tijdens de hele duur van uw contract. U bent dus beschermd tegen mogelijke toekomstige prijsschommelingen op de energiemarkt (o.a. brandstofprijzen).
Opmerking: voor dit type prijs en enkel voor elektriciteit (niet van toepassing voor gas) wordt de “EBijdrage voor hernieuwbare energie (+ WKK)” per kalenderjaar vastgelegd, waardoor uw energieprijs toch enigszins wijzigt als uw factuur een volgend kalenderjaar ingaat (b.v., september 2011 tot september 2012).

Het “Energieprijs”-tarief is bepaald op het moment van het ondertekenen van uw nieuw contract of op het moment van de verlenging van uw huidig contract.

De twee andere posten - “Nettarieven” en “Heffingen” - kunnen gedurende de looptijd van uw contract en na goedkeuring van de overheid en/of de CREG wijzigen. In ieder geval factureert uw leverancier U altijd de goedgekeurde tarieven die gelden tijdens de facturatieperiode.

Een vaste “All-in” prijs

Dit betekent dat de 3 componenten van uw factuur - “Energieprijs”, “Nettarieven” en “Heffingen” - vast blijven tijdens de hele duur van uw contract. U bent dus beschermd tegen alle mogelijke toekomstige prijsveranderingen.

De leverancier stelt een “All-in” kWu-prijs voor die alle componenten van uw factuur dekt. Uw “All-in”-tarief is bepaald op het moment van het ondertekenen van uw nieuw contract of op het moment van de verlenging van uw huidig contract.