Is het onderhoud van uw cv-ketel wettelijk verplicht?

Is het onderhoud van uw cv-ketel wettelijk verplicht?
  • 19.11.2020
  • Kurt Deman
  • 2 min

De wet is heel duidelijk: u bent wel degelijk verplicht om uw cv-ketel regelmatig te laten onderhouden. Dat mag bovendien uitsluitend gebeuren door een erkend technicus.

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan of propaan) eist de wetgever een tweejaarlijkse controle. Voor stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool) geldt een verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurt. Niet onbelangrijk: het is de gebruiker van het centrale stooktoestel die in het onderhoud moet voorzien. Bent u huurder, dan is het dus uw verantwoordelijkheid om de cv-ketel te laten nazien.

In de praktijk gaat de overheid zelden proactief controleren of u de onderhoudsverplichting nakomt. Maar bij brand of andere schadegevallen kan verzuim wel doorwegen in verzekeringsdossiers, aangezien de verzekeraar u nalatigheid kan aanwrijven.

Waarom moet u uw cv-ketel laten nazien?

Naast de wettelijke verplichting zijn er nog meer goede redenen om uw cv-ketel op tijd te onderwerpen aan een onderhoudsbeurt:

  • De technieker spoort kleine defecten op. Op die manier verhoogt u de veiligheid van uw ketel en zal u ook grote herstellingskosten kunnen vermijden.
  • Technici controleren verschillende onderdelen op slijtage. Regelmatig onderhoud draagt dus bij tot een langere levensduur van de ketel.
  • Met een onderhoud krikt u het rendement van uw cv-ketel terug op. Door de onderhoudsplanning goed op te volgen kunt u maar liefst 10% aan verwarmingskosten besparen. Het precieze bedrag dat u zo uitspaart hangt af van uw energiecontract. Vandaag gaapt immers een kloof van enkele honderden euro’s tussen het goedkoopste en duurste aanbod op de energiemarkt.

Tip: Ga hier na of uw energiecontract wel het goedkoopste is.

Wat houdt zo’n controle in?

Een onderhoud omvat onder meer een reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer, een check-up van de algemene staat van het stooktoestel, een inspectie van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht, en een controle van de verbrandingswaarden.

Hoeveel kost het?

Energieleverancier Essent schat dat onderhoud van een cv-ketel ongeveer een uur in beslag neemt. De Confederatie Bouw schatte de kostprijs van die klus enkele jaren geleden op een bedrag tussen 150 en 200 euro. Energieleveranciers bieden vandaag ook onderhoudscontracten aan. Ze rekenen daarvoor een kost aan die meestal schommelt tussen 6,50 en 7,50 euro per maand.