Energiefactuur stijgt gemiddeld 11 euro

Energiefactuur stijgt gemiddeld 11 euro
  • 25.02.2021
  • Kurt Deman
  • 3 min

Uw energiefactuur is sinds 1 januari opnieuw wat gestegen. Dat valt toe te schrijven aan de verhoogde bijdrage voor windmolenparken op zee, die de rekening van een doorsnee gezin met 11 euro doet stijgen. Eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller zien hun factuur daarnaast ook extra oplopen door de stijgende vaste netkosten.

Tariefverhoging van 11 euro

Een recente tariefverhoging situeert zich binnen de federale ‘toeslag offshore’, een tariefonderdeel binnen de openbare dienstverplichtingen, met als doel de financiering van groenestroomcertificaten. Voor 2021 bedraagt de ‘toeslag offshore’ 11,7 euro/MWh. Dat is bijna een derde meer dan het tarief van 9 euro van vorig jaar. Bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh betekent dat inclusief 21% btw een tariefverhoging van ongeveer 11 euro per gezin. Opmerkelijk is dat die tariefcomponent in 2017 slechts 4,7 euro/MWh bedroeg. De ‘toeslag offshore steeg op vier jaar tijd dus met bijna 150%.

Tip: Ga hier zelf na hoeveel u bespaart door van energieleverancier te veranderen.

Energiefactuur stiekem binnengeslopen

Volgens de federale energieregulator CREG is de prijsverhoging het gevolg van een verhoging van de geïnstalleerde offshore windmolenparkcapaciteit. “In 2020 zijn de parken van NW2, Seastar en Mermaid gebouwd: een extra capaciteit van 706 MW. Ze produceren in 2021 voor het eerst een volledig jaar”, luidt het. Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (NV-A) hekelde eerder al dat die tariefverhoging op stiekeme wijze op de energiefactuur is binnengeslopen. Haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen) beschouwt die kritiek in De Morgen als onterecht en wijst erop dat de beslissing al door de vorige regering, mét N-VA, is genomen.

Dalende distributietarieven, stijgend prosumententarief

Andere tariefwijzigingen zorgden bij de jaarwisseling voor een gemengd beeld. De distributietarieven daalden in Vlaanderen algemeen met 16 euro voor een gemiddeld gezin. Voor eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende steeg het prosumententarief dan weer gemiddeld met ongeveer 5%.

Slecht nieuws voor de prosument met nulverbruik

Daarnaast zorgt ook een andere indeling van de nettarieven voor hogere vaste kosten. Tot vorig jaar betaalde elke gezin, ongeacht zijn verbruik, een meet- en teltarief, beter bekend als ‘huur meter’. Dat tarief is weggevallen en heeft plaatsgemaakt voor een tarief ‘databeheer’. Terwijl het meet- en teltarief – afhankelijk van uw woonplaats – 4,62 of 5,17 euro bedroeg, kost het tarief databeheer Vlaamse gezinnen 13,64 euro.

Leen Vandezande, woordvoerder van de VREG, wijst erop dat het tarief databeheer ook kosten bevat die vroeger tot een andere tariefcomponent dan het voormalige meet- en teltarief behoorden. Het nieuwe tarief bundelt volgens haar op die manier beter alle kosten die voortvloeien uit de activiteiten die de Vlaamse regelgever toewijst aan de databeheerder. Toch is de verschuiving van die variabele kosten richting vaste kosten vooral slecht nieuws voor de prosumenten die erin slagen hun teller jaarlijks tot nul terug te draaien. Zij zien hun energiefactuur ook bij een nulverbruik tot maximaal 9,02 euro stijgen, bovenop het hogere prosumententarief.