Rechtszaak Zuhal Demir versus capaciteitstarief start op 25 januari: vernietiging als inzet

Rechtszaak Zuhal Demir versus capaciteitstarief start op 25 januari: vernietiging als inzet
  • 19.01.2023, 09:01
  • Laatste update: 20.01.2023, 08:01
  • Kurt Deman
  • 3 min

Op 1 januari trad het capaciteitstarief in voege: de nieuwe berekeningswijze voor een deel van de nettarieven voor energie. Toch werpt tegenstander Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de handdoek niet in de ring. Op 25 januari start de rechtszaak die ze tegen de Vlaamse energieregulator VREG aanspant. Welke argumenten werpt ze in de strijd en hoe reageert de VREG? Mijnenergie.be zocht het uit.

Het capaciteitstarief blijft omstreden. Na een tweevoudig uitstel voerde de VREG het nu toch in op 1 januari. Dat tot onvrede van veel consumenten die – al dan niet terecht – vrezen een hogere energiefactuur te betalen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ontpopt zich al lange tijd als een tegenstander van die nieuwe berekeningswijze voor een deel van de nettarieven. “Te midden van een energiecrisis een capaciteitstarief invoeren tegen de wil van een meerderheid van het parlement en met nadelige gevolgen voor vele mensen, het is eigenlijk te zot om los te lopen”, stelde de minister eerder al. Ze spande vorig jaar voor het Hof van Beroep van Brussel een juridische procedure in tegen de VREG. De eerste zitting vindt nu plaats op 25 januari.

Geen retroactieve maatregelen

“De minister pleit voor een vernietiging van de beslissing om het capaciteitstarief in zijn huidige vorm in te voeren”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van de minister. “Een vraag tot heroverweging van de invoering wees de VREG eerder af, al was diens raad van bestuur niet unaniem.” Een verandering van de berekeningswijze is volgens de woordvoerder niet aan de orde, aangezien het Hof van Beroep daar niet over kan oordelen. De minister pleit niet voor retroactieve maatregelen om naar eigen zeggen chaos te vermijden.

Discriminatie tussen analoge en digitale meter

Zuhal Demir zal haar argumentatie onder meer stoelen op een ‘ongeoorloofde discriminatie’ tussen mensen met een analoge en een digitale meter. Waar de berekening van het capaciteitstarief bij een digitale meter gebeurt op basis van het piekverbruik, hanteert de VREG een algemene minimumbijdrage voor eigenaars van een analoge meter. Verder zal het pleidooi van de minister ook schending van het gelijkheidsbeginsel, belemmering van deelname aan de markt en onevenredige besluitvorming door de VREG bevatten.

VREG wacht uitkomst af

We gingen na hoe de VREG tegen de rechtszaak aankijkt. “Wij wachten de uitkomst van die rechtszaak af, maar kunnen moeilijk vooruitlopen op wat de beslissing van de rechter zal zijn. We zullen ons in ieder geval naar die beslissing schikken”, klinkt het beknopt. “Of het Hof van Beroep meegaat in die argumentatie, is uiteraard af te wachten. Maar ik zou het mezelf nooit vergeven als ik niet alle middelen zou uitputten tegen deze, in mijn ogen, onrechtvaardige tariefstructuur”, klinkt het in het kamp van minister Demir.

Tip: Ga hier na welke impact het capaciteitstarief heeft op je energiefactuur