Waarom Belgische elektriciteit duurder is dan Nederlandse

Waarom Belgische elektriciteit duurder is dan Nederlandse
  • 22.03.2019
  • Kurt Deman
  • 3 min

Belgische gezinnen betalen de op twee na duurste elektriciteitsfactuur van de Europese Unie. Enkel in Duitsland en Denemarken kost stroom nog meer dan bij ons. Vlaamse huishoudens betalen bovendien meer dan Waalse en Brusselse. Wat verklaart die duurdere energieprijzen en hoe betaal je zo weinig mogelijk?

Bijna drie keer zo duur als Bulgarije

Het Europese agentschap voor de statistiek Eurostat zette de verschillende energieprijzen van de EU-lidstaten voor de eerste helft van 2018 op een rijtje. Ons land komt als op twee na duurste uit de bus met 27 eurocent per kilowattuur. We moeten daarmee enkel Duitsland (31 eurocent/kWh) en Denemarken (30 eurocent kWh) voor ons dulden. Bulgarije (10 eurocent/kWh) blijkt het goedkoopst. Belgische gezinnen betalen bijgevolg bijna drie keer meer voor hun elektriciteit dan Bulgaarse huishoudens. Nederlandse elektriciteit blijkt met 17 eurocent per kilowattuur eveneens een pak goedkoper dan Belgische.

Vlaanderen duurder dan Wallonië en Brussel

Consultingbedrijf PWC becijferde in opdracht van energiewaakhond CREG dat er zich ook binnen ons land regionale verschillen aftekenen. Gezinnen met een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh en enkelvoudige meter betalen jaarlijks 74 euro meer in Vlaanderen dan in Wallonië. Brusselse gezinnen betalen zelfs 246 euro minder. De studie baseert zich op gegevens van februari 2018.

De hoofdoorzaak: taksen en heffingen

We kunnen de dure prijzen in ons land – en Vlaanderen in het bijzonder – grotendeels toeschrijven aan het aandeel belastingen, heffingen en certificaten, dat bovenop de pure stroomprijs komt. Je betaalt immers niet alleen aan de energieleverancier, maar ook aan de netbeheerders en de overheid. De energiekost bedroeg in augustus 2018 in Vlaanderen slechts 36,36% van de totale energiefactuur. Vooral de distributienettarieven (38,76%) laten het Belgische kostenplaatje aardig oplopen. Ze omvatten een vergoeding voor het beheer van de distributienetten, maar ook kosten op basis van beleidsbeslissingen van de federale en Vlaamse Regering, zoals subsidies, een bedrag om groenestroomcertificaten op te kopen en steun voor energiebesparende maatregelen. Onder transportnettarieven vallen onder meer het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet van Elia en het transport van aardgas over het hogedruknetwerk van Fluxys. De overheid past een btw-tarief van 21% toe op alle componenten, behalve op de federale bijdrage, de aansluitingsvergoeding in het Waalse Gewest en de heffing ter financiering van het Energiefonds in Vlaanderen. Het is de som van die verschillende extra kosten die onze elektriciteit extra duur maakt ten opzichte van veel andere Europese landen. In het Verenigd Koninkrijk kost pure energie meer dan bij ons, maar drukken lagere heffingen en taksen de energiefactuur.

(lees verder onder de tabel)

Elektriciteit Aardgas
Energiekost 36,36% 55,49%
Transportnettarieven 5,87% 2,72%
Distributienettarieven 38,76% 21,78%
Heffingen 1,84% 2,84%
BTW 17,15% 17,18%

Bron: VREG De resultaten zijn gebaseerd op de gemiddelde prijzen van augustus 2018 voor een gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit van 3.500 kWh (tweevoudige meter: 1.600 kWh dag en 1.900 kWh nacht) en een jaarverbruik voor aardgas van 23.260 kWh (verwarming).

Aardgas gunstiger
Op het vlak van aardgas nestelen we ons dichter bij het Europese gemiddelde. Een doorsnee Belgisch gezin betaalde in februari 2018 jaarlijks 1.214 euro. Ons land is daarmee onder andere een pak goedkoper dan Nederland (1.830 euro/jaar). Het verschil valt te verklaren door de hogere heffingen op aardgasverbruik in Nederland. Vlamingen (1.154 euro/jaar) betalen bovendien een lagere aardgasfactuur dan hun landgenoten onder de taalgrens (1.385 euro/jaar).

Vergelijk en doe je voordeel
Door de aanhoudende prijsstijgingen op de Belgische energiemarkt stijgt de ‘pure’ energiekost ten opzichte van onze buurlanden. Het is dus meer dan ooit raadzaam om actief op zoek te gaan naar de goedkoopste tariefformule voor jouw woning en energieverbruik.

Ontdek hier welke energieleverancier voor jou de goedkoopste oplossing heeft.